Datalekken formulier

Datalekkenformulier

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonlijke gegevens.

Datalekkenformulier

Gegevens

Van wie zijn er persoonsgegevens gelekt?

Persoonsgegevens van

Welke partij(en) is/zijn betrokken bij het datalek?

Betrokkenen *

Informatie over het datalek

Hoe laat is dit gebeurd? *
Hoe laat heb je dit ontdekt? *