Nutanix partnerdag

Nutanix partnerdag
Ik ben bij de lunch aanwezig
Ik doe graag mee met een golf flight